Sửa lỗi ‘X-Robots-Tag: noindex’ RSS không index trên Google

Kiểm tra trạng thái Index trên Google Webmasters thì hôm nay mình phát hiện phần lớn hình ảnh và hơn 900 URL RSS đã không được index mặc dù trước đây thì nó đã index đầy đủ từ lâu. Tìm hiểu chi tiết lục lọi khắp mọi nơi thì thật bất ngờ nguyên nhân là do thẻ meta X-Robots-Tag: noindex xuất phát từ bản cập nhật Plugin Yoast Seo.

914 trang bị loại trừ bởi thẻ noindex

Yoast SEO đã tự động thêm một X-Robots-Tag: noindex vào nguồn cấp dữ liệu RSS vì trong hầu hết các trường hợp chúng ta không muốn nguồn cấp dữ liệu RSS xuất hiện trong kết quả tìm kiếm vì điều này có thể dẫn đến các vấn đề nội dung trùng lặp và dẫn đến trải nghiệm người dùng kém. Tuy nhiên, Google đủ thông minh không hiển thị nguồn cấp dữ liệu trong kết quả tìm kiếm, ngoại trừ các podcast.

Gỡ bỏ X-Robots-Tag: noindex khỏi nguồn cấp dữ liệu RSS:

Có thể đây không phải lỗi nhưng sẻ tốt hơn nếu Yoast SEO cho phép chúng ta bật tắt tính năng này. Nếu vẫn muốn dùng plugin để tạm thời khắc phục chúng ta chỉ cần thêm đoạn mã này vào file functions.php của Theme

add_action( 'init', function() {
	if ( ! class_exists( 'WPSEO_Frontend' ) ) {
		return;
	}

	$wpseo_frontend = WPSEO_Frontend::get_instance();
	remove_action( 'template_redirect', array( $wpseo_frontend, 'noindex_feed' ) );
});

Lưu file function lại xóa cache vào kiểm tra lại:

Robots-Tag: noindex đã không còn

Vấn đền Google không index xảy ra thì có rất nhiều nguyên nhân khác nhau có thể bài viết này chỉ đúng trong trường hợp của mình tuy nhiên nếu bạn cũng đang gặp vấn đề tương tự thì hy vọng mẹo nhỏ này có thể giúp được bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *