Site Overlay

Hướng dẫn Hard Reset Vivo Y53

Hard Reset hay reset máy bằng phím cứng Vivo Y53 là xóa dữ liệu và đưa máy về chế độ nhà sản xuất. Khi nào chúng ta cần Hard Reset đó là khi vì một lý do nào đó bạn không thể truy cập vào bên trong máy (Quên mật khẩu màn hìnhLỗi phần mềm…v..v)

Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ cách Hard Reset trên Smartphone Vivo Y53 để xóa mật khẩu, khôi phục lại máy.

Hard Reset Vivo Y53

  • Tắt nguồn
  • Giữ nút Volume Up và Nguồn => Máy vào màn hình Fastboot mode dùng phím volume di chuyển chọn vào Recovery
Vivo recovery
  • Chọn mục Wipe data -> Yes
  • Cuối cùng Reboot system now
(Visited 388 times, 2 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *