Thêm nút “Gọi ngay” vào Web WP đơn giản không dùng Plugin

Bạn đang sở hữu một trang web để bán hàng hay kinh doanh thì thông [...]

Hạn chế Spam comment trên Web WordPress

Comment spam là những bình luận linh tinh không có nhu cầu từ người xem, [...]

Sửa lỗi ‘X-Robots-Tag: noindex’ RSS không index trên Google

Kiểm tra trạng thái Index trên Google Webmasters thì hôm nay mình phát hiện phần lớn [...]