Tải chỉ báo Parabolic Insider cảnh báo cho MT4

Chỉ Báo Parabolic SAR như tên gọi của mình theo nghĩa đen là “điểm dừng lại và đảo ngược”.là một trong những chỉ báo xu hướng, được sử dụng để xác định điểm đảo ngược của đường giá.

Download Parabolic Insider cho Mt4

Hướng dẫn cài đặt

  • Sau khi tải về bạn giải nén ra được tập tin
  • Mở thư mục dữ liệu trên Metatrader 4 trên menu
  • Copy vào thư mục Indicator
  • Khởi động lại Metatrader 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *