Hướng dẫn Hard Reset Huawei Y7 Pro 2018

Điện thoại của bạn đã bị chậm hoặc quên mật khẩu điện thoại, trong trường hợp như vậy bạn nên cài lại Huawei Y7 Pro 2018 để giải quyết những vấn đề này. Trong bài viết, chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào để Hard Reset Huawei Y7 Pro 2018. Lưu ý việc này sẽ xóa tất cả dữ liệu.

Cách Hard Reset Huawei Y7 Pro 2018

  • Pin còn trên 30%. Tắt nguồn Y5 Prime
  • Nhấn và giữ cùng nhau: Tăng âm lượng + nút Nguồn trong khoảng 10 giây.
  • Sử dụng nút Tăng âm lượng chọn Recovery mode và xác nhận với nút Giảm âm lượng
  • Chọn sử dụng nút Âm lượng đi đến wipe data/factory reset và xác nhận bằng nút Nguồn .
  • Chọn xóa dữ liệu / khôi phục cài đặt gốc để xác nhận toàn bộ hoạt động.
  • Ngay khi menu Recovery Mode xuất hiện lại, chọn tùy chọn “ reboot system now”.

Xin chúc mừng! Việc thiết lập lại Huawei Y7 Pro đã hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *