Driver Laptop Lenovo Ideapad 5 Pro 14ITL6

Laptop Lenovo Ideapad 5 Pro sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt Driver trước khi sử dụng, thông thường sẻ được Windows cập nhật tự đông nhưng nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop Lenovo Ideapad 5 Pro Windows 11 64 bit

Tải bộ driver Laptop Laptop Lenovo Ideapad 5 Pro 14ITL6 một đường dẫn duy nhất bao gồm:

 • Audio
 • Camera
 • Card Reader Driver (Bayhub, Realtek)
 • Intel Bluetooth
 • Intel Chipset
 • Intel GNA
 • Intel Management Engine Interface (MEI)
 • Intel Sensor
 • Intel VGA
 • NVIDIA VGA
 • Default Brightness Driver for Windows 11
 • Intel WLAN
 • Intelligent Thermal Solution (ITS)
 • Lenovo Energy Management
 • Lenovo Fn and Function Keys
 • Zero Touch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *