Driver Laptop Acer Predator Helios PH315 54

Laptop Acer Predator Helios PH315 54 sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt Driver trước khi sử dụng, thông thường sẻ được Windows cập nhật tự đông nhưng nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop Acer Predator Helios PH315 Windows 10 64 bit

Tải bộ driver Laptop Acer Predator Helios PH315 54 một đường dẫn duy nhất bao gồm:

 • Airplane Mode Acer 1.0.0.5
 • Audio Console Realtek 1.25.247.0
 • Audio Realtek 6.0.9151.1
 • Bluetooth_Killer_22.40.0.2
 • Chipset intel 10.1.34.8
 • DPTF Intel 8.7.10402.18389
 • Intel GNA Intel_2.00.00.1097
 • IO Drivers Intel_30.100.2104.1
 • IRST Intel 18.2.0.1006
 • LAN Killer 10.47.121.2021
 • Thunderbolt Intel_1.41.1094.0
 • TouchPad ELANTECH_13.6.19.2
 • TouchPad Synaptics_19.0.25.10
 • Turbo Boost Intel 2108.100.0.1053
 • VGA Intel 27.20.100.9565
 • VGA NVIDIA 3.21.0.36
 • VGA NVIDIA 27.21.14.6262
 • Wireless LAN Killer_22.40.0.7

Lưu ý: Trước khi cài đặt trình điều khiển Touchpad, cài đặt IO Drivers trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *