Driver Laptop Lenovo Ideapad 3 14IML05

Laptop Lenovo Ideapad 3 sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt Driver trước khi sử dụng, thông thường sẻ được Windows cập nhật tự đông nhưng nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop Lenovo Ideapad 3 Windows 10 64 bit

Tải bộ driver Laptop Lenovo Ideapad 3 một đường dẫn duy nhất bao gồm:

 • Audio
 • Camera
 • Card Reader Driver
 • Bluetooth Driver (Intel, Relatek)
 • Intel Management Engine Interface (MEI)
 • Intel VGA
 • NVIDIA VGA
 • WLAN Driver (Realtek, Intel)
 • Lenovo Fn and Function
 • Fingerprint Reader
 • Intel Serial-IO (SIO) Driver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *