Site Overlay

Driver Laptop Asus ZenBook 13 OLED UX325

Laptop Asus Asus ZenBook 13 OLED sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt driver trước khi sử dụng, nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop Asus ZenBook UX325 Windows 11 64 bit

Tải bộ driver Laptop Asus Asus ZenBook 13 OLED UX325 một đường dẫn duy nhất bao gồm:

  • Intel WLAN Driver
  • Intel Dynamic Tuning Technology (DTT) Driver
  • Realtek Audio Driver
  • Intel Graphics Driver
  • Realtek Card Reader Driver
  • ASUS NumberPad Driver
  • Intel Bluetooth Driver
  • Realtek Camera Driver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *