Site Overlay

Driver Laptop Acer Swift 5 SF514 53T

Laptop Acer Swift 5 SF514 53T sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt Driver trước khi sử dụng, thông thường sẻ được Windows cập nhật tự đông nhưng nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop Acer Swift 5 SF514 53T Windows 10 64 bit

Tải bộ driver Laptop Acer Swift 5 SF514 một đường dẫn duy nhất bao gồm:

 • Airplane Mode Acer 1.0.0.2
 • Audio Console Realtek 1.2.141.0
 • Audio Intel 10.23.0.1878
 • Audio Realtek 6.0.1.8519
 • Bluetooth Intel 20.70.0.4
 • Chipset Intel 10.1.17695.8086
 • DPTF Intel 8.4.11000.6436
 • Fingerprint EGISTEC_3.5.3.16
 • IO Drivers Intel_30.100.1727.1
 • MgmtEngine Intel 1828.12.0.1152
 • touchpad ELANTECH_13.6.10.2
 • Touchpad Synaptics_19.0.25.9
 • VGA Intel 24.20.100.6195
 • Wireless LAN Intel_20.70.0.5

Lưu ý: Trước khi cài đặt trình điều khiển Touchpad, cài đặt IO Drivers trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *