Driver Laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 56

Laptop Acer Acer Nitro 5 Gaming AN515 56 sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt driver trước khi sử dụng, nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 Windows 10 64 bit

Tải bộ driver Laptop Acer Acer Nitro 5 Gaming AN515 một đường dẫn duy nhất bao gồm:
Trước khi cài đặt trình điều khiển Touchpad, cài đặt IO Drivers trước.

 • Airplane Mode Driver
 • Audio Console_Realtek_1.22.240.0
 • Audio_Realtek_6.0.9091.1
 • Bluetooth_Killer_22.10.0.2
 • Chipset_intel_10.1.24.5
 • DPTF_Intel_8.7.10401.16510
 • HID Monitor_Intel_2.2.1.384
 • Intel GNA_Intel_02.00.00.1097
 • IO Drivers_Intel_30.100.2031.2
 • IRST_Intel_18.1.1.1033_W10x64
 • LAN_Killer_10.043.0723.2020
 • Thunderbolt_Intel_1.41.1030.0
 • Turbo Boost_Intel_2040.100.0.1029
 • VGA_NVIDIA_27.21.14.5771
 • Wireless LAN_Killer_22.10.0.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *