Site Overlay

Driver Laptop Acer Aspire A514-54

Laptop Acer Aspire A514-54 sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt driver trước khi sử dụng, nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop Acer Aspire A514 Windows 11 64 bit

Tải bộ driver Laptop Acer Aspire A514 một đường dẫn duy nhất bao gồm:
Trước khi cài đặt trình điều khiển Touchpad, vui lòng cài đặt IO Drivers trước.

 • Airplane Mode Driver
 • Audio Driver
 • Audio Console_Acer_1.0.30.0
 • Audio Console_Realtek_1.26.250.0
 • Audio_Realtek_6.0.9172.1
 • Bluetooth_Intel_22.40.0.2
 • Chipset_intel_10.1.24.5
 • IO Drivers_Intel_30.100.2031.2
 • Fingerprint_EGISTEC_5.5.2.1124
 • Intel GNA_Intel_2.0.0.1097
 • IRST_Intel_18.4.0.1000
 • LAN_realtek_10.43.723.2020
 • VGA_Intel_27.20.100.8439
 • Wireless LAN_MTK_3.0.1.1075

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *