Driver Laptop Acer Aspire 7 Gaming A715 42G

Laptop Acer Aspire 7 Gaming A715 sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt Driver trước khi sử dụng, thông thường sẻ được Windows cập nhật tự đông nhưng nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop Acer Aspire 7 Gaming A715 Windows 10 64 bit

Tải bộ driver Laptop Acer Aspire 7 Gaming A715 42G một đường dẫn duy nhất bao gồm:

 • Airplane Mode Acer 1.0.0.5
 • Audio Console Realtek 1.20.238.0
 • Audio Realtek 6.0.9088.1
 • Bluetooth Intel 22.10.0.2
 • Bluetooth MTK 1.3.12.96
 • Chipset AMD 5.12.0.38
 • Fingerprint ELANTECH 3.6.11001.10402
 • LAN realtek 10.043.0723.2020
 • TouchPad ELANTECH 13.6.18.1
 • TouchPad Synaptics 19.0.25.10
 • VGA AMD 27.20.14020.1
 • VGA NVIDIA 27.21.14.5734
 • VGA NVIDIA 27.21.14.6179
 • Wireless LAN Intel 22.10.0.7
 • Wireless LAN MTK 3.00.01.1017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *