Điều hướng chức năng từ thanh địa chỉ Chrome

Trong bản cập nhật trình duyệt Chrome lên Version 87, tính năng Chrome Actions được thêm vào. Chrome Actions là một cách nhanh chóng và đơn giản để điều hướng hoặc thực hiện một hành động ngay từ thanh địa chỉ của Chrome. Tính năng này giúp thanh địa chỉ mạnh mẽ hơn và sẽ giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng. Ví dụ: chỉ cần nhập “delete history” hoặc “edit passwords” và bạn sẽ thấy nội tuyến hành động liên quan.

Các lệnh Chrome Actions có thể thực hiện trực tiếp từ thanh địa chỉ

Có một số hành động mới bạn có thể thực hiện trực tiếp từ thanh địa chỉ. Vui lòng xem bên dưới để biết một số hành động bạn có thể thực hiện và ví dụ về cách bạn có thể kích hoạt chúng. Hãy theo dõi để biết thêm các hành động được triển khai trong các bản phát hành trong tương lai.

Clear Browsing Data: nhập ‘xóa lịch sử’, ‘xóa bộ nhớ cache’ hoặc ‘xóa cookie’
Manage Payment Methods: nhập ‘chỉnh sửa thẻ tín dụng’ hoặc ‘cập nhật thông tin thẻ’
Open Incognito Window: nhập ‘khởi chạy chế độ ẩn danh’ hoặc ‘ẩn danh’
Manage Passwords: nhập ‘chỉnh sửa mật khẩu’ hoặc ‘cập nhật thông tin đăng nhập’
Update Chrome: nhập ‘cập nhật trình duyệt’ hoặc ‘cập nhật google chrome’
Translate Page: nhập ‘dịch trang này’ hoặc ‘dịch trang này’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *