Chuyển tự động http sang https bằng Cloudflare

Giao thức HTTPS (giao thức truyền siêu văn bản Bảo mật) là một phần mở rộng của HTTP (Giao thức truyền siêu văn bản). Nó được sử dụng để giao tiếp an toàn qua mạng máy tính và được sử dụng rộng rãi trên Internet. Bài viết sẻ giúp bạn tự động chuyển hướng truy cập từ HTTP đến HTTPS ngay cả khi không có chứng nhận bảo mật (SSL) trên trang web bằng cách sử dụng Cloudflare.

Cloudflare, Inc. là một công ty bảo mật trang web và cơ sở hạ tầng web cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung, giảm thiểu DDoS, bảo mật Internet và dịch vụ máy chủ tên miền phân tán . Cloudflare hoạt động như một proxy ngược cho các trang web.

Chuyển http sang https bằng Cloudflare

Setup một trang web sử dụng cloudfare bạn có thể xem chi tiết trên google, cơ bản là gồm các bước sau: Vào cloudflare.com để đăng ký tài khoản, thêm Website của bạn vào, trỏ Name servers của tên miền về CloudFlare.

Ta dùng chức năng Page Rules trên Cloudflare để chuyển http sang https. Page Rules cho phép bạn kiểm soát cài đặt Cloudflare nào kích hoạt trên một URL nhất định (tài khoản miễn phí bạn có thể sử dụng tối đa 3 quy tắc):

Hướng dẫn setup Page Rules trên Cloudflare
  • Tạo một quy tắc bằng cách chọn vào Create a Page Rule
  • Nhập tên miền http://yourdomain.com/* (có dấu * phía cuối)
  • Chọn settings: Always Use HTTPS
  • Mục Order chọn First
  • Cuối cùng Save and Deploy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *