Tổng quan về HTML5

Định nghĩa về HTML5

HTML5 là một ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web và sẽ là công nghệ cốt lõi của Internet trong tương lai không xa. Đây là phiên bản thứ 5 của ngôn ngữ HTML, được giới thiệu bởi World Wide Web Consortium (W3C).

 • Thành phần của HTML5:
  • Thẻ HTML mới
  • Thuộc tính CSS3
  • Javascript
  • Công nghệ hỗ trợ tách biệt
 • HTML5 và họ HTML5
  • HTML5 là những thành phần đánh dấu/ cú pháp mới, các thẻ (tag) vd: <ul>, <li>, <div>,..
  • Họ HTML5: bao gồm các thẻ mới, công nghệ CSS3, Geolocation, Wev storage, web worker, web socket tác dụng nhằm cung cấp mạnh mẽ cho bộ công cụ, tạo ra những website hữu dụng & tinh xảo

Tổng quan cú pháp HTML5

Ngôn ngữ HTML5 giới thiệu một số thẻ/ thành phần mới giúp cấu trúc trang web được logic thiết thực hơn. Các thành phần mới trong HTML5:

 • <header>
 • <nav>
 • <section>
 • <article>
 • <aside>
 • <footer>
Khác biệt giữ html5 và html4
Khác biệt giữ html5 và html4

Tên của thành phần mới dựa ttheo tên các thành phần thông dung được sử dụng trong phần bố cục trang web hiện nay.

Tác dụng của thành phần mới trong HTML5 giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào thẻ <div>, thay thế bởi một cấu trúc trang web thống nhất, dễ đọc hơn.

HTML5 không thay thế bất kỳ cú pháp HTML nào nó chỉ bổ sung và thêm thành phần mới vào danh sách hiện có

Thành phần mới của HTML5

<video> và <audio>

Cho phép nhúng file video và file âm thanh vào trang web không cần sử dụng tới plug-in của trình duyệt

VD: <video src=”bongda.mp4″ width=”400″ height=”300″></video>

<canvas>

Khai báo: <canvas id=”myCanvas”></canvas>

 • Cung cấp các tính năng vẽ và hoạt hình
 • Có thể thêm các mã JavaScript hoặc các tính năng hoạt hình mới của CSS3

Web form

Thành phần form mới trong HTML khi được thực thi sẽ giúp quá trình làm việc với các form trở nên dễ dàng hơn

Một số thành phần khác:

<figure>, <figurecaption>: gán nhãn (hoặc chú thích ảnh) cho các hình ảnh trên trang web
<hgroup>: nhóm 1 tập các thành phần vào 1 thành phần hợp lý

Tổng quan HTML5 API

API (Application Programming Interfaces – giao diện lập trình ứng dụng):

 • Là cách tạo ra các ứng dụng sử dụng các thành phần được dựng sẵn
 • Không chỉ được áp dụng trong phát triển web mà còn cả với các ngôn ngữ kịch bản
 • Mục đích chính: chuẩn hóa cơ chế làm việc và đơn giản hóa các nhiệm vụ lập trình phức tạp

Một số HTML5 API: Drag and Drop, Web storage, Microdata và Geolocation

API Geolocation

 • Giúp xác định vị trí địa lý của trình duyệt web
 • Thông tin này được gửi dưới dạng dữ liệu liên quan dựa trên vị trí
 • Geolocation hiện tại đang được kích hoạt trong một số trình duyệt hiện đại

Web workers:

 • Web workers là 1 framework giải quyết vấn đề hiệu suất của trình duyệt
 • Là mã kịch bản chạy trên 1 luồng riêng biệt

Web storage:

 • Cải tiến cookie của trình duyệt
 • Cookie là một công nghệ bị giới hạn và gây khó khăn cho người thiết kế khi sử dụng
 • Web storage nâng cấp mô hình này để cung cấp không gian lưu trữ lớn hơn cho các ứng dụng web hiện đại

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *