Site Overlay

Tất cả file Pit cho Samsung Galaxy Android 6/7

File Pit Samsung là tập tin dùng để phân vùng lại bộ nhớ khi ta up rom gốc, Pit viết tắt từ Partition Information Table, mỗi thiết bị sẽ có tệp PIT khác nhau được liên kết với phần mềm tùy theo phiên bản.

Tập hợp tất cả file Pit dành cho Samsung Galaxy phiên bản Android 6 và Android 7 bài viết được cập nhật khi có file mới.

Dùng ctrl+f để tìm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *