Tải font chữ Wakanda trong phim Black Panther

Mời bạn tải Bộ font từ nhà thiết kế tên Adam Shady lấy cảm hứng từ ngôn ngữ của quốc gia tưởng tượng Wakanda trong phim Black Panther.

Sau khi tải về, nếu dùng macOS thì bạn chỉ cần kéo file font vào ứng dụng Font Book là được. Còn nếu dùng Windows, bạn double click rồi install là xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *