Site Overlay

Rom gốc Android 7 Samsung Galaxy J3 Pro J330G

Samsung Galaxy J3 Pro đã chính thức được nâng cấp lên Android 7.0. Mời bạn tải về rom gốc dành cho Galaxy J3 Pro up rom qua Odin. Lưu ý sao lưu lại dữ liệu cá nhân trước khi thực hiện.

Cập nhật: rom gốc Android 8 Samsung Galaxy J3 Pro J330G

 • Model: SM-J330G
 • Khu vực: Vietnam
 • Dung lượng: 2.08GB rom đầy đủ 5 file
 • Phiên bản: Android 8.0.0
  • PDA: J330GDXS3BRI2
  • CSC: J330GOLB3BRH1
  • Phone: J330GDXU3BRI3


Download rom gốc Android 7 Samsung Galaxy J3 Pro J330G

 • Model: SM-J330G
 • Khu vực: Vietnam
 • Dung lượng: 1.83GB rom đầy đủ 5 file
 • Phiên bản: Android 7.0
  • PDA: J330GDXU2AQK1
  • CSC: J330GOLB2AQK1
  • Phone: J330GDXU2AQK1


Cập nhật bản Android 7:

 • Model: SM-J330G
 • Khu vực: Vietnam
 • Phiên bản: Android 7.0
  • PDA: J330GDXU3ARD1
  • CSC: J330GOLB3ARD1
  • Phone: J330GDXU3ARD1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *