Rom gốc Android 7 Samsung Galaxy A7 SM-A710FD

Cập nhật rom gốc dành cho smartphone Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710FD lên android 7.0. Tải rom bên dưới về và cập nhật phần mềm qua odin.

Tải rom gốc Android 7 Samsung Galaxy A7 2016

 • Loại máy: Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710FD
 • Khu vực: Vietnam
 • Dung lượng: 1.54 GB
 • Hệ điều hành: Android 7.0
  • PDA: A710FXXU2CQI7
  • CSC: A710FDOLB2CQJ1
  • Phone: A710FDXXU2CQH1


Cập nhật 2018

 • Loại máy: Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710FD
 • Khu vực: Vietnam
 • Dung lượng: 1.58 GB
 • Hệ điều hành: Android 7.0
  • PDA: A710FXXU2CRC2
  • CSC: A710FDOLB2CRC2
  • Phone: A710FDXXU2CQH1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *