Icon mạng xã hội SVG

Bộ icon mạng xã hội file SVG nhẹ thích hợp chèn lên Web không tốn dung lượng giúp tải nhanh hơn. Icon SVG nhẹ và Responsive tất cả kích thước theo giao diện giúp hình ảnh rõ nét hơn file ảnh thông thường.

Icon svg  Code chèn vào web
Facebook icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/facebook.svg"
 alt="Facebook" width="100" height="100" /></a>
Google plus icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/google-plus.svg"
alt="Google plus" width="100" height="100" /></a>
linkedin icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/linkedin.svg"
alt="linkedin" width="100" height="100" /></a>
flickr icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/flickr.svg"
 alt="flickr" width="100" height="100" /></a>
twitter icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/twitter.svg"
 alt="twitter" width="100" height="100" /></a>
skype icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/skype.svg"
 alt="skype" width="100" height="100" /></a>
instagram icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/instagram.svg"
 alt="instagram" width="100" height="100" /></a>
Facebook icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/youtube.svg"
 alt="youtube" width="100" height="100" /></a>
Facebook icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/youtube-1.svg"
 alt="youtube" width="100" height="100" /></a>
Yahoo icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/yahoo.svg"
 alt="Yahoo" width="100" height="100" /></a>
Vimeo icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/vimeo.svg"
 alt="Vimeo" width="100" height="100" /></a>
reddit icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/reddit.svg"
 alt="reddit" width="100" height="100" /></a>
evernote icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/evernote.svg"
 alt="evernote" width="100" height="100" /></a>
myspace icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/myspace.svg"
 alt="myspace" width="100" height="100" /></a>
dropbox icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/dropbox.svg"
 alt="dropbox" width="100" height="100" /></a>
soundcloud icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/soundcloud.svg"
 alt="soundcloud" width="100" height="100" /></a>
digg icon
 <a href="#"><img src="https://phepthuat.com/images/icons/social/digg.svg"
 alt="digg" width="100" height="100" /></a>

Thay dấu # thành link bạn muốn, sửa số 100 thành kích thước tùy ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *