Hướng dẫn hard reset Oppo A71K

Hard Reset hay reset máy bằng phím cứng Oppo A71 2018 là xóa dữ liệu và đưa máy về chế độ nhà sản xuất. Vì một lý do nào đó bạn không thể truy cập vào bên trong máy (Quên mật khẩu màn hìnhLỗi phần mềm…v..v)

Trong bài viết này mình xin chia sẻ cách Hard Reset trên Smartphone Oppo A71K để xóa mật khẩu, khôi phục lại máy.

Hard Reset Oppo A71K

  • Tắt nguồn
  • Giữ nút Volume Down và nút Nguồn để vào chế độ Recovery
Oppo Recovery
Oppo Recovery
  • Bạn chọn ngôn ngữ tiếp đến chọn Wipe data chọn tiếp Wipe data(Keep SMS, Contacts and Photos)
  • Cuối cùng quay lại màn hình chọn Reboot để máy khởi động lại hoàn tất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *