Hướng dẫn Hard Reset Moto E5 Play

Hard Reset hay reset máy bằng phím cứng Moto E5 Play là xóa dữ liệu và đưa máy về chế độ nhà sản xuất. Khi vì một lý do nào đó bạn không thể truy cập vào bên trong máy (Quên mật khẩu màn hìnhLỗi phần mềm…v..v)

Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ cách Hard Reset trên Smartphone Moto E5 Play để xóa mật khẩu, khôi phục lại máy. Lưu ý rằng sau khi đặt lại sẽ mất hết dữ liệu, nếu bạn có tài khoản Google trên điện thoại, bạn cần phải đăng nhập tài khoản và mật khẩu của mình.

Hard Reset Moto E5 Play

  • Tắt nguồn
  • Giữ nút Volume Down và Nguồn => Máy vào màn hình có nhiều chế độ khác nhau bạn dùng các phím Volume để di chuyển và phím Nguồn để xác nhận
  • Chọn vào Recovery Mode
  • Wipe data/factory reset -> Yes
  • Cuối cùng chọn reboot system now để máy khởi động lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *