Hình nền trên iPhone 14 chính thức

Hình nền được ghép nối với từng phiên bản màu của iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Bạn có thể tải xuống hình nền chính thức của Apple cho iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max kích thước đầy đủ bên dưới cuối bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *