Google Chrome phiên bản cũ dành cho MacOS X

Đây là một cách thật đơn giản để chúng ta quay về sử dụng phiên bản cũ của Google Chrome trên MacOS: Tải tập tin dmg của Chrome rồi cài đặt.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố tương thích nào với Google Chrome dành cho Mac , hãy xem xét tải xuống một trong các phiên bản Google Chrome cũ hơn.

Tải Chrome dmg phiên bản cũ trên Mac

Cách cài đặt phần mềm trên Mac

  • Bấm đúp vào tệp ứng dụng bạn đã tải xuống. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi cho biết chương trình “không thể mở được vì chương trình không được tải xuống từ Mac App Store”, hãy nhấp chuột phải vào tệp đã tải xuống và chọn Mở.
  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  • Kéo ứng dụng vào thư mục Applications: Hầu hết các tệp .pkg sẽ thực hiện tất cả công việc cho bạn, nhưng đôi khi với tệp .dmg, bạn sẽ cần phải kéo ứng dụng vào thư mục Applications.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *