Site Overlay

Giada công cụ âm thanh cho DJ

Giada là một công cụ âm thanh miễn phí, gọn nhẹ, dành cho DJ và người biểu diễn trực tiếp và nhạc sĩ điện tử. Tinh chỉnh âm thanh với bộ lấy mẫu trực tiếp từ các nguồn bên ngoài, bộ lượng tử sống, trình chỉnh sửa sóng tích hợp, bộ ghi hành động và trình chỉnh sửa hành động.

Giada liên tục được phát triển, miễn phí sử dụng và phân phối: bạn có thể sử dụng nó mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Download Giada công cụ âm thanh

  • Phiên bản:0.15.3
  • HDH: Windows
  • Dung lượng: 3.6 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *