Driver điều khiển mạng không dây Intel PROSet Wireless

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho bộ điều khiển Ethernet của Intel. Hỗ trợ cho các kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bo mạch.

Download Driver Intel PROSet/Wireless Network

 • Hệ điều hành: Windows 10 64bit
 • Phiên bản: 20.100.0

Intel là nhà cung cấp linh kiện máy tính xách tay và không sản xuất hoặc bán các hệ thống máy tính xách tay hoàn chỉnh. Phần mềm do Intel cung cấp dưới đây là phiên bản chung. Mỗi nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính xách tay (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, tùy chỉnh kết hợp hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc bao bì phần mềm mà họ cung cấp. Phần mềm được cung cấp chưa được nhà sản xuất máy tính xách tay của bạn xác minh về tính tương thích hoặc hoạt động khác.

Intel hoặc nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính xách tay (OEM) có thể không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phần mềm này.

Trình điều khiển này không chứa phần mềm hoặc trình điều khiển cho Microsoft Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 95, Windows Me hoặc IBM OS / 2.

Sản phẩm được hỗ trợ:

 • Intel PROSet / Phần mềm không dây
 • Intel Wireless-N 7260
 • Intel Dual Band Wireless-AC 7260
 • Intel Dual Band Wireless-N 7260
 • Intel Dual Band Wireless-AC 3160
 • Intel Dual Band Wireless-AC 7265
 • Intel Dual Band Wireless-N 7265
 • Intel Wireless-N 7265
 • Intel Dual Band Wireless-AC 8260
 • Intel Tri-Band Wireless-AC 17265
 • Intel Tri-Band Wireless-AC 18260
 • Intel Dual Band Wireless-AC 3165
 • Intel Dual Band Wireless-AC 8265
 • Intel Dual Band Wireless-AC 3168
 • Intel Tri-Band Wireless-AC 18265

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *