Site Overlay

Download rom gốc Oppo F5

Hướng dẫn up rom gốc Oppo F5: Copy file rom vào bộ nhớ. Tắt máy, vào Recovery của Oppo bằng cách bấm phím Nguồn + Volume Down.

Chế độ Recovery sử dụng cảm ứng hoặc phím âm lượng để di chuyển. Ở phần chọn ngôn ngữ mình chọn ngôn ngữ tiếng anh.

Tiếp theo màn hình Recovery bạn chọn Wipe data and cache để xóa dữ liệu Rom cũ (lưu ý mất dữ liệu cá nhân). Sau khi xóa hết dữ liệu tiếp theo bạn chọn Install from SD

Tìm đến file rom vừa copy ở trên. Đợi quá trình installing một lát rồi chọn Reboot. Đợi 5-10 phút để máy hoàn tất thiết lập lần đầu tiền. Quá trình Up rom đã hòan tất.

Tải rom gốc Oppo F5

  • Phiên bản:CPH1723EX_11_A.18_180117
  • Dung lượng: 2.0Gb
  • Ngày phát hành: 2018-01-29


  • Phiên bản:CPH1723_11_A.25_171105
  • Dung lượng: 2.0G

1 thought on “Download rom gốc Oppo F5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *