Chuyển từ www sang không có www đồng thời sử dụng https

Xây dựng website bằng WordPress như thế nào để chuẩn seo luôn được nhiều sự quan tâm, do đó những chi tiết dù nhỏ nhất vẫn phải đảm bảo khắc phục.

Theo mình biết thì chỉ nên sử dụng tên miền dạng có www hoặc không có www và cùng chuyển người dùng về một trang, không nên có 2 trang cùng tồn tại song song sẽ gây nội dung trùng lập sẽ ảnh hưởng đến Seo. Và kể từ năm 2017 khi truy cập bằng Chrome nếu web không sử dụng HTTPs sẽ bị cảnh báo kết nối không an toàn.

Vì vậy nếu bạn muốn sử dụng tên miền không có www để trông ngắn gọn hơn và đồng thời chuyển từ http sang https thì chỉ cần sửa file htaccess như bên dưới đây:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Sau khi hoàn thành bạn lưu lại và xem kết quả. Hy vọng bài viết hữu ít nếu có thắc mắc bạn hãy để lại bình luận bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *