Site Overlay

Cập nhật rom gốc HTC U11

HTC U11 là smartphone cao cấp nhất của HTC trong năm 2017. Hướng dẫn cập nhật phần mềm HTC U11 10.5.2017

Cập nhật rom gốc HTC U11 qua OTA

 • Chắc chắn dung lượng Pin trên 30%. Điện thoại phải được kết nối với Wi-Fi để truy cập và tải xuống bản cập nhật.
 • Trên máy bạn vào Cài đặt -> About -> Cập nhật phần mềm -> Download để tải về bản cập nhật.
 • Khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn sẽ được nhắc cài đặt phần mềm mới từ trình đơn Thông báo kéo xuống. Chạm vào thông báo để bắt đầu quá trình nâng cấp.
 • Bấm OK để bắt đầu quá trình cập nhật.

Lưu ý: Trong quá trình nâng cấp, thiết bị sẽ khởi động lại nhiều lần và hiển thị màn hình nâng cấp phần mềm. Không nhấn nút nguồn khởi động lại vì nó có thể ngừng cập nhật gây ra lỗi.

Chạy lại rom gốc HTC U11 thủ công

 • Phiên bản: 1.28.617.6 on Unlocked HTC U11
 • Dung lượng: 1.8GB

 

Hướng dẫn cập nhật:

 • Lưu ý Backup lại dữ liệu quan trọng.
 • Kết nối HTC 11 với máy tính qua cáp USB, nếu thiết bị không được máy PC nhận ra, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt HTC Sync Manager rồi ngắt kết nối và kết nối lại thiết bị từ cáp USB.
 • Khi thiết bị được nhận diện đúng cách trên máy tính, hãy tìm thông tin cập nhật HTC U11 ™ ROM mà bạn đã tải về. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy trình hướng dẫn cập nhật hệ thống.
 • Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn trình hướng dẫn cập nhật hệ thống hiển thị trên máy tính của bạn.
 • Sau khi cập nhật hoàn tất, nhấp vào Finish trong Wizard và thiết bị sẽ khởi động lại.

 

Cập nhật khi máy tính không nhận thiết bị:

 • Từ trạng thái tắt nguồn, giữ VOLUME DOWN trong khi bật điện thoại để truy cập vào chế độ tải xuống.
 • Kết nối thiết bị với PC trong khi ở trạng thái này và thử cập nhật lại ROM.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *