Cài đặt Gnome Desktop trên Ubuntu 20.04

GNOME, GNU Network Object Model Environment là một giao diện đồ họa người dùng (GUI) trong Linux và đặc biệt, trong hệ điều hành Ubuntu. Nó bao gồm nhiều ứng dụng dành cho máy tính mục đích của nó là làm cho một hệ thống Linux dễ sử dụng cho những người không phải là lập trình viên. Mục tiêu của hướng dẫn này là cài đặt Gnome trên Ubuntu 20.04 Focal Fossa Linux.

Cài đặt Gnome Desktop trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Mẹo: Copy và dán lần lượt các lệnh phía dưới để cài đặt

Bước 1: Sử dụng lệnh tasksell. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng tasksell có sẵn trên hệ thống:

sudo apt install tasksel

Bước 2: Tiếp theo, sử dụng lệnh tasksel để cài đặt GNOME desktop:

sudo tasksel install ubuntu-desktop

Bước 3: Khởi động lại

sudo reboot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *