Cách chọn máy in 3D

Chúng ta sẻ chọn được máy in 3D một cách dễ dàng khi biết các thông số chính mình cần tìm. Sau đây là hai bước để bắt đầu chọn một máy in 3D.

Bước một: Quyết định những gì bạn muốn tạo ra

Bạn muốn in bao nhiêu? “Khối lượng xây dựng” là kích thước tối đa mà máy in có thể sản xuất. Kích thước in tối đa này không phải là thứ bạn có thể dễ dàng thay đổi vì vậy nếu bạn có những thứ cụ thể mà bạn cần in, hãy biết kích thước của các đối tượng. Lớn hơn là tốt hơn khi bạn giữ các tùy chọn mở để in các mục lớn hơn.

Bạn cần bao nhiêu chi tiết? Đây là thông số chính xác định chất lượng tổng thể của máy in. Điều này thường được đo bằng micron. Micron càng thấp thì mỗi lớp càng mỏng hơn.

Bạn có muốn màu sắc đầy đủ? Hầu hết các máy in là một màu duy nhất, máy in nhiều màu có sẵn nhưng có ít mô hình hơn để lựa chọn. Hãy xem xét màu sắc quan trọng như thế nào đối với các dự án của bạn vì hầu hết các đối tượng bạn không cần nhiều màu và nếu bạn làm, một màu cơ sở duy nhất có thể được sơn sau khi in.

Bước hai: Chọn máy in

Một khi bạn biết về những gì mình yêu cầu, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm một máy in. Khi điều hướng các trang sản phẩm, đây là các thông số hiệu suất chính cần tìm kiếm.

Kiểm tra khối lượng xây dựng

Nó thường được viết là 3 số – 300 * 300 * 400.

Đường kính vòi phun

Đây là đường kính vòi phun, đó là nơi dây tóc được ép ra. 0,4 mm là kích thước sử dụng chung tiêu chuẩn và tốt cho hầu hết các công việc. Đi nhỏ hơn để biết thêm chi tiết và lớn hơn để tăng tốc độ. Đối với các đối tượng phức tạp, bạn sẽ cần kích thước đầu phun nhỏ hơn. Hầu hết các máy in đều có vòi phun trao đổi để bạn có thể hoán đổi chúng để phù hợp với dự án được in.

Độ phân giải lớp:

Độ phân giải có thể được thay đổi trong cài đặt máy in nhưng chiều cao tối thiểu (chi tiết nhất) máy in có thể đi được nêu trong thông số kỹ thuật. 50 micron cung cấp cho bạn rất nhiều chi tiết, bạn không thực sự cần bất cứ điều gì thấp hơn so với hầu hết các tình huống. Ngay cả khi bạn nhận được một máy in 50 micron, bạn có thể sẽ sử dụng hơn 100 bản in micron.

Xem sản phẩm máy in 3D với thông số kỹ thuật chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *