Cách buộc khởi động lại Samsung Galaxy Fold / SM-F900

Bật máy: Nhấn và giữ phím Cạnh trong vài giây để bật thiết bị. Khi bạn bật thiết bị lần đầu hoặc sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu gốc, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập cho thiết bị của bạn.

Để tắt, nhấn và giữ phím Cạnh và phím Giảm âm lượng cùng lúc. Hoặc mở bảng thông báo, vuốt dọc xuống và chạm vào .

Trường hợp máy bị đứng, bị treo thì lúc này bạn phải buộc khởi động lại bằng phím cứng mới giúp thiết bị thoát khỏi tình trang này. Máy sẻ tự tắt và bật lại không làm mất dữ liệu.

Buộc khởi động lại Samsung Galaxy Fold

Nếu thiết bị của bạn bị đóng băng và không phản hồi:

  • Nhấn và giữ phím Cạnhphím Giảm âm lượng cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.
  • Nếu không đủ Pin, hãy sạc trước 10 phút.

Reset lại thiết bị

  • Nếu các phương pháp trên không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
  • Sẻ mất dữ liệu nên sao lưu lại tất cả các dữ liệu quan trọng được lưu trữ trong thiết bị.
  • Vào Cài đặt và nhấn Quản lý chung → Đặt lại → Khôi phục cài đặt gốc → Đặt lại → Xóa hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *