Viết chữ in đậm, in nghiêng khi gửi tin nhắn Facebook

Dùng Facebook gửi tin nhắn bằng Messenger hằng ngày, hằng giờ nhưng bạn đã biết tính năng ẩn này chưa. Tính năng mới này vừa được Facebook cập nhật nó cho phép bạn có thể gửi nội dung tin nhắn thành chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân, hay kiểu có viền chú thích. Rất đơn giản bạn hãy làm theo những cách sau đây:

Gửi tin nhắn Facebook Messenger chữ in đậm

Để tạo nội dung chữ in đậm khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng cú pháp

*nội-dung*

Gửi tin nhắn Facebook Messenger chữ in nghiêng

Gửi nội dung chữ in nghiêng khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng cú pháp

_nội-dung_

Gửi tin nhắn Facebook Messenger chữ gạch ngang

Gửi nội dung chữ in nghiêng khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng cú pháp

~nội-dung~

Gửi tin nhắn Facebook Messenger chú thích

Để tạo nội dung chữ chú thích khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng cú pháp sau:

“`

Chú thích

“`

Ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp các kiểu chữ lại với nhau cùng lúc vi dụ như vừa in đậm lại vừa in nghiêng

_*nội-dung*_

Lưu ý hiện tại  chỉ có phiên bản Facebook Messenger trên web mới hỗ trợ chức năng kiểu chữ, phiên bản Mobile vẫn chưa được hỗ trợ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *