Tải font chữ Cooper Hewitt dùng trong thiết kế

Phông chữ Cooper Hewitt là một serif hiện đại được thiết kế với các ký tự bao gồm các đường cong hình học và vòm chỉnh hình. Ban đầu được Pentagram ủy nhiệm để phát triển kiểu chữ Polaris Condensed, Chester Jenkins đã tạo ra một hình thức kỹ thuật số mới để hỗ trợ bảo tàng mới được biến đổi. “Phát triển kiểu chữ này đặc biệt cho Cooper Hewitt đã làm hài lòng rất nhiều,” Jenkins nói. “Thay vì xây dựng cấu trúc Polaris, tôi đã vẽ mọi thứ từ đầu, sử dụng các mẫu hiện có như một hướng dẫn sơ bộ về chiều rộng chữ cái và chiều dày của bản thân.”

Phông chữ có thể được tải xuống miễn phí cho việc sử dụng công cộng không hạn chế theo Giấy phép Phông chữ Mở SIL.

Tải font chữ Cooper Hewitt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *