Tải font chữ Akrobat dùng trong thiết kế

Akrobat là phông chữ sans serif hiện đại với tỷ lệ dày đặc. Phông chữ có 8 trọng lượng với hình học và tính năng tân kỳ dị.

Nó có tỷ lệ hẹp thích hợp cho các tiêu đề, logo, các tác phẩm kiểu chữ và đoạn văn ngắn hoàn hảo. Acrrobat chứa hơn 500 glyphs với một loạt các ngôn ngữ – mở rộng Latin và Cyrillic nhân vật hỗ trợ cũng như các tính năng bản địa của Bungari.

Phông chữ Acrobat miễn phí của Fontfabric. Thiết kế bởi Plamen Motev.

Tải font chữ Akrobat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *