Site Overlay

Sleep as Android (Full) miễn phí

Sleep as Android theo dõi chu kỳ giấc ngủ. Palirth nâng bạn đến tập tâng bốc nhất vào buổi sáng. Đồng hồ báo thức thông minh và theo dõi chu kì giấc ngủ. Đánh thức bạn dậy một cách nhẹ nhàng vào thời gian tối ưu cho bạn một buổi sáng dễ chịu.

  • Theo dõi chu kỳ giấc ngủ với thức dậy “hợp lý” (2 kỳ kiểm tra hàng tuần)
  • Lên lịch cho biên niên sử của giấc ngủ
  • Thiếu ngủ, thống kê giấc ngủ sâu nhất và ngáy

Tải Sleep as Android (Full) miễn phí

  • Tập tin: Sleep as Android (Full) APK
  • Phiên bản: 20160428
  • Dung lượng: 11 Mb
  • OS: Android

Hướng dẫn: Trên Android bật chế độ cho phép cài đặt ứng dụng bên ngoài. Tải trực tiếp bằng điện thoại hoặc bằng PC rồi chép file apk vào để cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *