Hướng dẫn Unlock Bootloader Huawei

Trước tiên tìm hiểu về Bootloader Huawei là gì? Bootloader là một đoạn mã được thực thi trước hệ điều hành, đây là chương trình khởi động được lập trình sẵn đặt trong ROM bình thường sẽ được khóa lại để nhà sản xuất thiết bị quyết định những tính năng nào người sử dụng được phép dùng hoặc bị hạn chế. Vậy để can thiệp vào hệ thống như Root máy, cài rom tùy biến,… bạn phải unlock mở khóa bootloader

Chuẩn bị

Hướng dẫn Unlock Bootloader Huawei

Mở khóa Bootloader được thực hiện trực tuyến trên trang web của hãng bạn truy cập vào đây và tạo một tài khoản ID sau đó sẽ được chuyển đến trang cung cấp thông tin máy đang sử dụng.

Để tìm Model, Product IMEI bạn xem trong phần Cài đặt -> giới thiệu. Đề tìm Product ID bạn bạn mở điện thoại nhập * # * # 1357946 # * # * . Sau khi đăng ký xong Huawei sẽ cho bạn 1 code, hãy lưu code đó lại dùng cho bước tiếp theo.

Bước quan trọng cuối cùng: Bạn mở thư mục ADB đã cài ở trên và chạy CMD bằng cách nhấn Shift và chuột phải, chọn Open command window here như hình.

Để vào chế độ fastboot bạn gõ lệnh:

adb reboot bootloader

Gõ lệnh Unlock với xxxxx là code Huawei đã cung cấp

fastboot oem unlock xxxxx

Lúc này trên màn hình smartphone hiện lên Yes/ No bạn chọn Yes. Tiếp theo bạn thấy dòng chữ Your device has been unlocked and can’t be trusted… vậy là đã thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *