Bằng cách tải xuống và sử dụng ứng dụng di động, ứng dụng cho máy tính thì bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Tổng quan

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Chính sách này giải thích các loại thông tin mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin đó. Chính sách này cũng đề cập đến quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của mình và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin đó.

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại địa chỉ IP, thông tin thiết bị và địa chỉ của bạn khi bạn đăng ký sử dụng ứng dụng của chúng tôi hoặc gửi phản hồi về ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của bạn khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bao gồm các thông tin về lịch sử tìm kiếm, truy cập trang web, tương tác với quảng cáo và thông tin về vị trí của bạn.

Sử dụng cookie

Bằng cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo cách được mô tả trong Chính sách này.

Cookie là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng. Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi, cải thiện trải nghiệm của bạn và phục vụ quảng cáo cho bạn.

Các loại cookie chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Cookie cần thiết: Những cookie này cần thiết để hoạt động đúng và giúp bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi một cách hiệu quả.
  • Cookie chức năng: Những cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.
  • Cookie phân tích: Những cookie này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi, từ đó giúp chúng tôi cải thiện ứng dụng và phục vụ cho bạn các nội dung phù hợp hơn.
  • Cookie quảng cáo: Những cookie này giúp chúng tôi cung cấp quảng cáo phù hợp với sở thích và hành vi của bạn.

Quản lý cookie

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách điều chỉnh các cài đặt trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, việc từ chối sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên ứng dụng của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý ứng dụng của chúng tôi, để liên hệ với bạn, để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và để phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cung cấp quảng cáo và nội dung cá nhân hóa cho bạn.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc quy định nước sở tại. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cần thiết để bảo đảm hoạt động bình thường của ứng dụng và đảm bảo rằng đối tác của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư tương tự.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi thông tin đó. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin đó.

Quyền của người dùng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi thu thập. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp dưới đây. Bạn cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hoặc nội dung cá nhân hóa.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật Chính sách quyền riêng tư này trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích bạn nghiên cứu thêm và đảm bảo rằng chính sách quyền riêng tư của bạn đầy đủ và chính xác để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Cập nhật 03/2023