Cách chụp màn hình trên Samsung Galaxy A31

Bạn có thể chụp màn hình của bất kỳ màn hình nào trên Samsung Galaxy A31. Ảnh chụp của màn hình sẻ được tự động lưu trong ứng dụng Bộ sưu tập.

Chụp màn hình trên Samsung Galaxy A31

Cách chụp ảnh màn hình trên Samsung Galaxy A31. Chụp ảnh màn hình khi đang dùng thiết bị rồi viết, vẽ lên đó, cắt xén hay chia sẻ màn hình đã chụp được. Bạn có thể chụp màn hình hiện tại và vùng có thể cuộn.

Chụp màn hình

Dùng các cách sau để chụp ảnh màn hình:

  • Nhấn phím để chụp: Nhấn phím Cạnh (phím nguồn) và phím Volume Down cùng lúc.
  • Vuốt để chụp: Vuốt bàn tay từ trái sang phải ngang qua màn hình.

Nếu chưa bật chức năng vuốt để chụp màn hình, khởi chạy ứng dụng Cài đặt, chạm vào Tính năng nâng cao → Chuyển động và thao tác, rồi chạm vào công tắc Vuốt lòng bàn tay để chụp màn hình để bật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *