Site Overlay

Bốn lý do Bitcoin không phải là một bong bóng

Các ngân hàng trung ương có thực sự xấu không? Theo một nhà phân tích kinh tế, điều đó là lý do Bitcoin sẽ hướng tới những điều tuyệt vời.

Nathan Martin từ blog Economic Edge đăng một phân tích về lý do tại sao Bitcoin không phải là một bong bóng . Bốn lý do của ông mang đến rất nhiều ý nghĩa.

Phân cấp

Sức mạnh của Bitcoin dựa trên bản chất phi tập trung của nó. Vì Bitcoin không thuộc sở hữu của bất kỳ hệ thống ngân hàng tập trung nào (không giống như các đồng tiền quốc gia), không thể tự ý áp dụng giá trị bằng sản xuất tiền tệ (sự kiện đồng Mark của Đức mất giá sau chiến tranh thế giới thứ II). Điều này cho Bitcoin sự ổn định của một mặt hàng như vàng.

Cung cấp

Việc cung cấp Bitcoin, không giống như tất cả các mặt hàng khác có giá trị như vàng hoặc tiền tệ, là hạn chế nghiêm ngặt. Sẽ không bao giờ có hơn 21 triệu Bitcoins được khai thác. Thị trường chiếm 80% số đó, và sẽ không bao giờ vượt quá. Khai thác Bitcoin sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn, và giá trị của mỗi đồng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng lên.

Bảo mật cao

Sự phân quyền và mã hóa có nghĩa là Bitcoin luôn được an toàn. Nó không thể bị tác động bởi lực bên ngoài và không thể bị tịch thu, bản sao Key, chỉ được giữ bởi thực thể người dùng cá nhân.

Chống gian lận

Bởi vì tất cả các giao dịch của Bitcoin được ghi lại trong Blockchain, cơ hội gian lận là rất thấp và có thể theo dõi ngay lập tức.

Martin cho biết với tính an toàn vượt trội, không có thao tác bên ngoài và nguồn cung hạn hẹp, không có lý do tại sao Bitcoin không nên tiếp tục tăng giá trong tương lai gần. Những lo ngại về bong bóng được dựa trên các thị trường mà những yếu tố này không có hiệu lực.

Theo Martin, bong bóng Bitcion chắc chắn là một khả năng trong tương lai xa, điểm định giá cho Bitcoin chỉ được kiểm tra bởi những lợi ích gần đây của nó. Martin lập luận rằng sự gia tăng giá trị hiện nay theo thời gian sẽ được xem như là cơ sở cho những sự tăng giá lớn hơn.

(Visited 74 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *